Videospoty

S cílem co nejvíce přiblížit společná zařízení veřejnosti, jsou od roku 2011 videodokumentovány projekty, které se umístily na prvních místech v hlavních kategoriích.

Ročník 2011

I. kategorie - Zpřístupnění pozemků
Polní cesta HC 3 v k. ú. Bučina
Pozemkový úřad: PÚ Ústí nad Orlicí

 

II.kategorie - Protierozní a vodohospodářská opatření
Vodní nádrž Zápověď v k. ú. Šardice a k. ú. Stavěšice
Pozemkový úřad: PÚ Hodonín

 

III.kategorie - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Interakční prvek ŽP1 v k. ú. Sovenice