Hlasování veřejnosti

Po posouzení formální správnosti projektů přihlášených do soutěže "Žít krajinou" zde budou tyto projekty publikovány a veřejnost bude moci zvolit jeden z projektů, který získá "Cenu veřejnosti" pro společné zařízení roku. 

Zároveň jeden z hlasujících bude odměněn.

Každý hlasující může přidělit pouze jeden hlas.

Z hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Státního pozemkového úřadu.

 

Hlasování veřejnosti proběhne v prosinci 2018 (tj. od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018)